Βασικές οδηγίες χρήσης

1ο Βήμα: Ανάρτηση έργων μέσα από την επιλογή «Ανάρτηση Έργων»

Για να αναρτήσετε το έντυπο και την αφίσα που δημιουργήσατε θα επιλέξετε το menu στα αριστερά της οθόνης που αναγράφει «Ανάρτηση Έργων». Θα συμπληρώσετε τα πεδία με τις αντίστοιχες πληροφορίες/δεδομένα πληκτρολογώντας ή επιλέγοντας μεταξύ των προτεινόμενων επιλογών. Στο πεδίο Χάρτης θα πρέπει να επιλεγεί η τοποθεσία είτε τοποθετώντας την κουκίδα στην επιθυμητή τοποθεσία απευθείας στον χάρτη, είτε αρχικά μέσω της αναζήτησης (φακός) της διεύθυνσης και τοποθετώντας την κουκίδα στην επιθυμητή τοποθεσία στον χάρτη. Μόλις ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση των στοιχείων και αναρτήσετε τα αρχεία με το έντυπο και την αφίσα πατάτε Υποβολή/Submit για να ολοκληρωθεί η υποβολή. Οι αναρτήσεις σας θα είναι εμφανείς στη λίστα με τα έργα μετά τον τελικό έλεγχο και την ενεργοποίησή τους από την ομάδα διοργάνωσης.

 

2ο Βήμα: Περιήγηση στα έργα

Μπορείτε να δείτε τα έργα που έχουν αναρτηθεί μετά την τελική τους ενεργοποίηση από την ομάδα διοργάνωσης μέσα από το μενού «Πλοήγηση», επιλέγοντας είτε τον τίτλο του έργου, είτε την περιοχή/πόλη, είτε το σχολείο, είτε την βαθμίδα εκπαίδευσης.