Επικοινωνία

Υπεύθυνες δράσης

Δανάη Αθανασίου, Υπ. Δρ.

Διαμάντω Φραγκιαδάκη, Υπ. Δρ.

Γεωργία Χουχούμη, ΜΑ στη Σχολική Ψυχολογία

Ε-mail: cared.in.school@gmail.com