Τα πολύχρωμα φτερά του σχολείου

Item

Σχολείο
2ο Πρότυπο-Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών
Σχολική Βαθμίδα
Τάξη / Τμήμα
Α6
Χώρα
Υπεύθυνος (Όνομα, Ιδιότητα)
Λεωνόρα Αρβανίτη (Ψυχολόγος), Σοφικίτης Φοίβος (Εκπαιδευτικός), Ευστράτιος Μαντζάνας (Μεταπτυχιακός φοιτήτής ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ), Ευαγγελία Λιακοπούλου (Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ)
Τίτλος Αφίσας
Τα πολύχρωμα φτερά του σχολείου
Περιγραφή
Τα πολύχρωμα φτερά του σχολείου

This item was submitted on June 7, 2022 by [anonymous user] using the form “Φόρμα Ανάρτησης Έργων (Αφίσα / Έντυπο)” on the site “INTERNATIONAL PROJECT SCHOOL WELL-BEING”: https://international-school-project.eu/s/posters

Click here to view the collected data.