Τα Συν-Εργατικά μας Χέρια

Item

Σχολείο
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Σχολική Βαθμίδα
Τάξη / Τμήμα
Ε2
Χώρα
Περιοχή
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ/ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Υπεύθυνος (Όνομα, Ιδιότητα)
ΕΛΙΝΑ ΤΣΑΧΙΡΙΔΟΥ ΠΕ70/ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Τίτλος Αφίσας
Τα Συν-Εργατικά μας Χέρια
Περιγραφή
Τα παιδιά του Ε2 αποτύπωσαν στην αφίσα τις παλάμες τους και έγραψαν μέσα σ΄αυτές πως αντιλήφθηκαν τον όρο Cared κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Ήθελαν να δείξουν επίσης το πόσο διαφορετικοί νιώθουν βάζοντας διαφορετικά χρώματα σε κάθε παλάμη αλλά και σχέδια που συν-δημιουργώντας τα χέρια της τάξης τους.

This item was submitted on June 2, 2022 by [anonymous user] using the form “Φόρμα Ανάρτησης Έργων (Αφίσα / Έντυπο)” on the site “INTERNATIONAL PROJECT SCHOOL WELL-BEING”: https://international-school-project.eu/s/posters

Click here to view the collected data.