Όλοι διαφορετικοί, Όλοι ίσοι!

Item

Σχολείο
Δημοτικό σχολείο Αραβησσού
Σχολική Βαθμίδα
Τάξη / Τμήμα
ΣΤ'
Χώρα
Υπεύθυνος (Όνομα, Ιδιότητα)
Τζιάλη Αλεξία, ΠΕ70
Τίτλος Αφίσας
Όλοι διαφορετικοί, Όλοι ίσοι!
Περιγραφή
Οι μαθητές της ΣΤ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αραβησσού δημιούργησαν μια αφίσα που μιλάει για την ειρήνη, ισότητα και διαφορετικότητα.

This item was submitted on May 8, 2022 by [anonymous user] using the form “Φόρμα Ανάρτησης Έργων (Αφίσα / Έντυπο)” on the site “INTERNATIONAL PROJECT SCHOOL WELL-BEING”: https://international-school-project.eu/s/posters

Click here to view the collected data.