Ένα σχολείο, όλοι μαζί!

Item

Σχολείο
6θέσιο Δημοτικό Σχολείο Καλής
Σχολική Βαθμίδα
Τάξη / Τμήμα
ΣΤ' τάξη
Χώρα
Υπεύθυνος (Όνομα, Ιδιότητα)
Μαρτζίκου Ιωάννα, ΠΕ70
Τίτλος Αφίσας
Ένα σχολείο, όλοι μαζί!
Περιγραφή
Οι μαθητές της ΣΤ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Καλής δημιούργησαν την αφίσα-ζωγραφιά που περιγράφει τις σχέσεις των παιδιών και τα συναισθήματά τους μέσα και έξω από τη σχολική τάξη, θέλοντας να δείξουν ότι ένα σχολείο ενώνει όλα τα παιδιά.

This item was submitted on May 4, 2022 by [anonymous user] using the form “Φόρμα Ανάρτησης Έργων (Αφίσα / Έντυπο)” on the site “INTERNATIONAL PROJECT SCHOOL WELL-BEING”: https://international-school-project.eu/s/posters

Click here to view the collected data.