Κάλτσες Διαφορετικές; Κανένα Πρόβλημα!

Item

Σχολείο
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών
Σχολική Βαθμίδα
Τάξη / Τμήμα
Β γυμνασίου, κατεύθυνση εικαστικών
Χώρα
Πόλη
Περιοχή
Κεντρικός τομέας Αθηνών
Υπεύθυνος (Όνομα, Ιδιότητα)
Αλμπάνη Αδαμαντία (ΠΕ08- Εικαστικός), Σμηλάνη Διαμαντούλα (ΠΕ08-Εικαστικός), Χαλίνα Σιδηροπούλου (Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ)
Τίτλος Αφίσας
Κάλτσες Διαφορετικές; Κανένα Πρόβλημα!
Περιγραφή
Το σκεπτικό μας:
Με αφορμή τον αστικό μύθο που θέλει τις κάλτσες να χάνουν το ταίρι τους, όταν βγαίνουν από το πλυντήριο, σκεφτήκαμε ότι αυτές οι μονές κάλτσες μπορούν να συνδυαστούν με άλλες, διαφορετικές! Δηλαδή θελήσαμε να δείξουμε με αλληγορικό τρόπο, ότι οι μαθητές και μαθήτριες είναι μοναδικοί /-ές και διαφορετικοί /-ές και στο ασφαλές περιβάλλον του σχολείου μπορούν να συναντηθούν, να συνδεθούν και να γίνουν ένα πολύχρωμο σύνολο.

This item was submitted on May 4, 2022 by [anonymous user] using the form “Φόρμα Ανάρτησης Έργων (Αφίσα / Έντυπο)” on the site “INTERNATIONAL PROJECT SCHOOL WELL-BEING”: https://international-school-project.eu/s/posters

Click here to view the collected data.