Η τάξη μου ενα ασφαλές περιβάλλον

Item

Σχολείο
Δημοτικό Σχολείο Ποδοχωρίου - Δημος Παγγαίου - Καβάλα
Σχολική Βαθμίδα
Τάξη / Τμήμα
Τεάρτη Δ1
Χώρα
Υπεύθυνος (Όνομα, Ιδιότητα)
Άννα Μπαξέ, ΠΕ79.01
Τίτλος Αφίσας
Η τάξη μου ενα ασφαλές περιβάλλον
Περιγραφή
Η τάξη μου ένα ασφαλές περιβάλλον

This item was submitted on April 29, 2022 by [anonymous user] using the form “Φόρμα Ανάρτησης Έργων (Αφίσα / Έντυπο)” on the site “INTERNATIONAL PROJECT SCHOOL WELL-BEING”: https://international-school-project.eu/s/posters

Click here to view the collected data.