Το Σχολείο μας, οδηγός στο ταξίδι της ζωής !!!

Item

Σχολείο
Δημοτικό σχολείο Κάμπου Χίου
Σχολική Βαθμίδα
Τάξη / Τμήμα
Δ2΄τμήμα
Χώρα
Υπεύθυνος (Όνομα, Ιδιότητα)
Καμαράδου Αγγέλα, ΠΕ 70, δασκάλα
Τίτλος Αφίσας
Το Σχολείο μας, οδηγός στο ταξίδι της ζωής !!!
Περιγραφή
Μια θάλασσα είναι η ζωή μας, άλλοτε ήρεμη κι άλλοτε φουρτουνιασμένη! Με το σχολείο οδηγό μας νιώθουμε ασφάλεια στο ταξίδι μας! Τα εφόδια που μας προσφέρει πολλά και κάνουν γερά τα πανιά! Ας είναι ευνοϊκός ο άνεμος που μας ταξιδεύει!

This item was submitted on April 19, 2022 by [anonymous user] using the form “Φόρμα Ανάρτησης Έργων (Αφίσα / Έντυπο)” on the site “INTERNATIONAL PROJECT SCHOOL WELL-BEING”: https://international-school-project.eu/s/posters

Click here to view the collected data.