Γνώση-Φιλία - Δημιουργία-Συνεργασία

Item

Σχολείο
Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου Άρτας
Σχολική Βαθμίδα
Τάξη / Τμήμα
Δ' τάξη
Χώρα
Υπεύθυνος (Όνομα, Ιδιότητα)
Παναγιώτα Παπανικολάου
Τίτλος Αφίσας
Γνώση-Φιλία - Δημιουργία-Συνεργασία
Περιγραφή
Το σχολείο για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας είναι το σπίτι της γνώσης, στο οποίο κάνουν φιλίες μέσα από ομαδικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Νιώθουν μέλη μιας δυνατής ομάδας, όπου όλοι νοιάζονται για όλους και τον καθένα ξεχωριστά. Οι ομαδικές δραστηριότητες είναι οι αγαπημένες μας!

This item was submitted on April 18, 2022 by [anonymous user] using the form “Φόρμα Ανάρτησης Έργων (Αφίσα / Έντυπο)” on the site “INTERNATIONAL PROJECT SCHOOL WELL-BEING”: https://international-school-project.eu/s/posters

Click here to view the collected data.