Το δυνατό σχολείο μου!

Item

Σχολείο
1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αιγίου
Σχολική Βαθμίδα
Τάξη / Τμήμα
Α-Β-Γ (εκπρόσωποι μαθητών)
Χώρα
Υπεύθυνος (Όνομα, Ιδιότητα)
Καρέλα Χριστίνα Ψυχολόγος ΠΕ23
Τίτλος Αφίσας
Το δυνατό σχολείο μου!
Περιγραφή
Τα παιδιά εργάστηκαν με όρεξη για την κατασκευή της αφίσας καθώς νιώθουν το σχολείο δυνατό σαν "ασπίδα". Σε αυτή τοποθέτησαν τα δημιουργήματά τους για την Συνεκτικότητα C (brainstorming για το τι τους έρχεται στο νου όταν βλέπουν την εικόνα του σχολείου), το σεβασμό & την αποδοχή (A&R) (συμπληρώνοντας τη φράση "δεν πειράζει να...", Ενδυνάμωση (E) (φτιάχνοντας μια αλυσίδα με τα δυνατά στοιχεία του καθενός που κρεμάστηκε στη τάξη τους) και Ανακάλυψη Δυνατοτήτων (D) (βάζοντας στόχους που θέλουν περαιτέρω να επιτύχουν και προτείνοντας το πως).

This item was submitted on April 6, 2022 by [anonymous user] using the form “Φόρμα Ανάρτησης Έργων (Αφίσα / Έντυπο)” on the site “INTERNATIONAL PROJECT SCHOOL WELL-BEING”: https://international-school-project.eu/s/posters

Click here to view the collected data.